Generalforsamling i Vorbasse Grundejerforening

Vorbasse Grundejerforening indkalder til generalforsamling tirsdag, den 27. november 2018, kl. 19:00 på Vorbasse Kro. Annonceret den 8. november 2018.
Dagsorden
1.    Valg af dirigent
2.    Valg af stemmetællere
3.    Bestyrelsens beretning v/formanden
4.    Forelæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse
5.    Indkomne forslag
6.    Valg af bestyrelsesmedlemmer. På valg er: Gunnar Jensen – modtager ikke genvalg Lilly Jørgensen – modtager ikke genvalg
7.    Valg af suppleanter
8.    Valg af revisor. På valg er:
Jim Trøllund Jensen – modtager genvalg Suppleant: Arne Andersen – modtager genvalg
9.    Eventuelt


Med venlig hilsen
Bestyrelsen for Vorbasse Grundejerforening

Udskriv dagsorden her.