Generalforsamling i Vorbasse Rideklub

Vorbasse Rideklub afholder generalforsamling
Tirsdag den 19. februar 2018 kl. 19.00
Skjoldbjergvej 10, Vorbasse.
Dagsorden ifølge vedtægter. Indkomne forslag skal være formanden i hænde senest 7 dage inden.

Vi vil meget gerne invitere og opfordre alle interesserede til at møde op og deltage i årets generalforsamling. Alle medlemmer med gyldigt medlemskab er stemmeberettigede. Forældre kan stemme for barn, der er medlem, under 15 år.
Generalforsamlingen er en status på året, der er gået, en gennemgang af økonomien i rideklubben og forventninger til fremtiden og der modtages MEGET GERNE input fra medlemmerne til nye tiltag i fremtiden.
Du bliver ikke valgt ind, hvis du blot møder op eller siger nej-tak, men du får bedre indsigt i rideklubben og dermed mulighed for at påvirke retningen, vi bevæger os i.
Aktive medlemmer er VIGTIGE for at klubben skal bestå, udvikle sig og være det dejlige fristed for små og store heste-interesserede, som vi er. Vorbasse Rideklub skal fortsat være et sted, hvor vi gerne deler viden og har gode fælles oplevelser.
VELKOMMEN TIL – VI GLÆDER OS TIL AT SE JER!