Godt og smukt byggeri, 2020.

Lokalrådet har besluttet at forlænge fristen for indstilling til prisen for godt og smukt byggeri/renovering i Vorbasse

Den tidligere annoncerede frist var den 1. april, men relativt få reaktioner begrunder en forlængelse af fristen for motiverede indstillinger med to uger.  

lokalraad@vorbasse.dk modtager herefter indstillinger frem til den 15. april, 2021.

Uddrag af retningslinjerne for præmiering
Af retningslinjerne for præmiering fremgår blandt andet, at formålet er at påskønne
-   gode, smukke og unikke nybygninger, herunder bygningens indpasning i omgivelserne
-   gode og smukke ombygninger eller større og mindre istandsættelser af bygninger.

Almindeligt vedligehold kan ikke præmieres.
De nævnte bygninger kan være såvel boliger som byggeri til erhverv, institutioner mv.
 
Hvis det et år skønnes, at ingen af de i stk. 3 nævnte arbejder anses for egnede til præmiering, uddeles ingen præmie.

Den fulde ordlyd af retningslinjerne finder du i opslaget om Lokalrådet på vorbasse.dk