Hærvejsmotorvej - indstilling fra Vejdirektoratet

"Indstilling
Vejdirektoratet indstiller på baggrund af den gennemførte VVM-undersøgelse og den efterfølgende offentlige høring, at der arbejdes videre med en linjeføring øst om Billund og vest om Vandel med tilslutning til E45,Sønderjyske Motorvej,ved enten Christiansfeld eller ved Haderslev.
En lavere anlægsomkostning og et lidt mindre arealmæssigt indgreb taler for en tilslutning ved Christiansfeld (Øst 2), mens en lidt højere samfundsøkonomisk forrentning og mindre gener for trafikken på E45 i anlægsfasen taler for en linjeføring direkte til Haderslev (Øst 1).
Vejdirektoratet indstiller desuden, at der træffes et valg mellem de fremlagte forslag, uanset om vejprojektet skal gennemføres i den umiddelbare fremtid eller længere ude i fremtiden,således at det vil være muligt for ministeren at anvende vejlovens bestemmelser om fremrykket ekspropriation for ejendomme på den valgte linjeføring. Der vil endvidere være behov for at afsætte finansiering hertil. "

Læs hele skrivelsen fra Vejdirektoratet her.