Halkapacitet - analyse i Billund Kommune vel overstået.

Pressemeddelelse fra Billund kommune.
Byrådet besluttede i forbindelse med budgetforliget i år, at der var behov for at få undersøgt behovet for yderligere halkapacitet i kommunen. Derfor er der i uge 48 blevet iværksat en analyse over kapaciteten på alle kommunes haller, gymnastiksale samt Billund Centret. Hertil har en lang række frivillige bidraget med hjælp til at tælle og observere brugere samt aktiviteter hen over ugens 5 hverdage i tidsrummet 7.30 – 21.30 - en gang i timen. Det giver en stor mængde data, som firmaet Frejo&Steen, der skal udføre selve analysen, nu skal i gang med at bearbejde. Et arbejder der forventes færdig først i det nye år, hvorefter halledere, bestyrelser og andre væsentlige interessenter får en tilbagemelding på den enkelte hal.

Hvad kan en halkapacitetsanalyse bruges til?
Den kan give et øjebliksbillede af en hel almindelig uge for Billund Kommunes haller og gymnastiksale. Først og fremmest vil observationerne kunne sige noget om kapacitetsudnyttelsen af hallerne, på hvilke tidspunkter anvendelsen af dem er størst og hvornår, der er ledig plads til flere aktiviteter. Det er et godt udgangspunkt for at skabe bedre kapacitetsudnyttelse, større fleksibilitet og flersidig anvendelse af faciliteterne – et statistisk grundlag for fremtidig planlægning af kapacitetsbehovet i kommunen.