Hjertestarteren ved Vorbasse Fritidscenter

Fritidscenteret har flyttet hjertestarteren uden for så den er tilgængelige hele døgnet rundt. Den er placeret til venstre for hovedindgangen.

Øvrige hjertestartere Vorbasse by:
Æ Gåedhus, Søndergade 1
Frihavnen, Degnelodden 1
Sognehuset, Kirkegade 19
Andedammen, Drivvejen 1 (er indvendig)
Vorbasse skole, Østergade 18 B (er indvendig)