Hjertestierne

Vi har nu været hjertestierne igennem og sat nye toppe og nye hjertesti-pile på.
Det var tiltrængt på steder, hvor toppen var i stykker eller pilene falmet.
Vi tror også, vi har fået rettet de fejl, vi er gjort opmærksomme på.
På cykel/gangstien på Skjoldbjergvej er der en hel ny afmærkning på blå rute,
som vi håber, I vil synes om.

Ser I fejl eller der sker noget med toppene, vil vi meget gerne vide det.
God tur på stierne
Venlig hilsen
Ester Thisgård 22256333, Emmy Schmidt 23950993