Indsamlingen gav 12.100 kr. + mobilpay

Vejret var med indsamlerne, som søndag var rundt på deres ruter for at samle penge ind til verdens flygtninge. I Vorbasse og opland var der 17 indsamlere, som ialt fik kr.  12.100 i bøsserne og betaling via mobilepay.  Beløbet er stort set samme resultat som året før.
Hvad får man så for dette beløb spørger vi ofte??
Dansk Flygtninge Hjælp oplyser at for kr.  6,- kan en flygtning få rent drikkevand i en måned.  Det vil med andre ord sige at 2016 flygtninge ude i verden kan få rent drikkevand i 1 måned for de timer vi har brugt en søndag formiddag, og samtidig er sparret megen lægehjælp, fordi vandbårne sygdomme kræver lægehjælp. Så her i Vorbasse er vi glade for dette bidrag til DFH, og
en stor TAK til alle som gav penge, og ikke mindst til dem som tog en rute.

Kristian Hansen.