Kirkerne åbner igen. Gudstjeneste Kr. Himmelfartsdag og søndag den 24.maj

Det er med stor glæde sognepræst Susanne Østbjerg Kargo meddeler, at der igen er gudstjeneste i Skjoldbjerg og Vorbasse kirker.
Kr. Himmelfartsdag kl.9.00 i Skjoldbjerg Kirke og kl. 10.30 i Vorbasse Kirke.
Søndag den 24. maj er det kl. 9.00 i Vorbasse Kirke og kl. 10.30 i Skjoldbjerg Kirke.
Herefter følges kalenderen for gudstjeneste som skrevet i Sognebladet. Dog holdes 2. pinsedags gudstjeneste i Vorbasse Kirke.

Afstandsreglerne betyder at der kan være 40 personer i Vorbasse Kirke og 30 personer i Skjoldbjerg Kirke.
Der skal være 2 meter mellem personer, som ikke bor sammen. Medbring egen salmebog.