Lokalhistorisk Arkiv er kommet på facebook

Vorbasse Lokalhistoriske Arkiv har fået en facebookside.
På facebooksiden kan du se, hvad det især er, Lokalhistorisk Arkivet er interesseret i at få fat i, før det smides ud.
Se mere på:   https://www.facebook.com/VorbasseArkiv/
Lokalhistorisk Arkiv vil fortsat kunne findes på hjemmesiden under vorbasse.dk under Lokalt.
Husk også at Lokalhistorisk Arkiv gerne modtager protokoller og regnskaber fra foreningerne til opbevaring.