Lokalhistorisk Arkiv på tur til Tingsted Bakke

Der var god tilslutning til aftenturen til Tingsted Bakke, som Lokalhistorisk Arkiv havde arrangeret den 6. juni. Nu har op mod 100 været ude at se stedet. Det vi tyder en stor interesse for egnens spor i landskabet.
Jørgen Møller fortalte om langdyssen og stedets fredning samt arbejdet med frilæggelsen
Den Dynamiske Landsby skænkede mjød til de voksne og cola til de deltagende børn.
Nu afventer arkivet indholdet til informationstavlen fra Ribe Museum.
Billund Kommune er kontaktet ang. lidt skiltning.
Endvidere vil arkivet kontakte en geolog til vurdering af, hvor de mange flotte randsten er kommet fra.
 
Billder: Susanne Therkildsen