Midtjysk motorvej Haderslev-Give

Vejdirektoratets VVM undersøgelse er udgivet i bogform. Der ligger en stak på bordet i biblioteket. Man gerne må tage et eksemplar med hjem.
Husk der er borgermøde i Billund Idrætscenter den 25. februar kl.19.

Billedet viser et forslag, hvor motorvejen går 1 km nord/øst for Vorbasse Kirke.