NYT BOLIGOMRÅDE I VORBASSE?

Invitation til inspirationsaften torsdag d. 8. november kl. 19.00 i Vorbasse Fritidscenter.

Vi ønsker at det skal være godt at bo i Vorbasse og at flere flytter til - og der skal være forskellige typer af boliger.

En arbejdsgruppe under byfornyelsen har arbejdet med udviklingen af bosætningen i Vorbasse. Gruppen er nu klar til at præsentere ideerne og ikke mindst at få feedback fra Vorbasses borgere. For at projektet kan blive til noget skal der være interesse fra lokale, der kan se dette som deres næste bolig.

Boligprojektet er baseret på et samarbejde med en specifik lodsejer i byen og Loop Architects, som har konkretiseret og visualiseret projektet.

Kom til inspirationsaftenen – både hvis du er nysgerrig og hvis du er direkte interesseret i en ny bolig. Hør arbejdsgruppens tanker og visioner og se Loop Architects forslag visualiseret i en fysisk model. Forslaget er til drøftelse og vi håber, at mange vil give deres besyv med, så vi kan få udviklet et nyt og attraktivt boligprojekt. Målgruppen for boligområdet er ikke defineret, så vi håber at se alle generationer repræsenteret til inspirationsaftenen.

Der serveres en lille forfriskning undervejs. Tilmelding er ikke nødvendig.

Hilsen arbejdsgruppen for bosætning og markedsføring
Claus Morten Larsen, Niels Graversen, Ole Gram, Charlotte Fyhn Milland, Eva Kristensen og Gitte Holmgaard

 

Annonceret første gang den 24. oktober.