Nyt fra byfornyelsen

August og september er gået. Vi møder mange spørgsmål vedr. byfornyelsen, som er gået i stå. Det er forståeligt. Fra det koordinerende udvalg, som forsøger at samle og koordinere interesser på tværs, er vi også dybt frustrerede over den manglende fremdrift. ”Selvom det ser ud til at alt står stille arbejder vi ihærdigt i kulissen med både at få hjulene i gang igen og få stenene lagt til næste etape. Stort set hver uge er der dialog med myndigheder, diverse udvalg og interessenter, fonde og ikke mindst med Billund Kommune, som er bygherre og tovholder på projektet”, siger Gitte Holmgaard fra det  koordinerende udvalg under lokalrådet.
 
Torveprojektet er ganske enkelt en udfordring – nærmest en gordisk knude. Årsagen er, at Vejdirektoratet stiller en række betingelser og krav meget sent i processen, som gør at tingene skal behandles og vurderes igen. Byfornyelsen skal komme borgere, bløde trafikanter, erhvervsdrivende m.fl. til gavn – der er mange interessenter at inddrage. Men det er kommunen, der i samarbejde med de respektive myndigheder, herunder Vejdirektoratet, som skal projektere og godkende projektet.
 
Aftalen med entreprenøren HedeDanmark er, at de nu færdiggør det påbegyndte arbejde på Aktivitetsaksen og vi har fra det koordinerende udvalg bedt om, at byggepladsen ved torvet blev ordnet. Desværre er der ikke udsigter til at vejomlægningen på torvet kan komme i gang indenfor nærmeste fremtid.