NYT fra Byfornyelsen

Nu sker der snart noget! Vi har langt om længe fået tilbud hjem på første fase af Aksen og Torvet, og det ser godt ud. Vi kan med de resterende byfornyelsesmidler realisere de planlagte elementer på Aksen (området foran skolen ud mod hovedgaden, klatrebanen og den poetiske skov) samt omlægningen af Torvet.

Byggefasen er planlagt til at gå i gang i uge 31 – dog er det op til leverandørerne, hvornår de helt præcist starter. Ligeledes mangler den sidste endelige godkendelse fra Vejdirektoratet, men dialogen undervejs peger på en godkendelse. Entreprisen blev via kommunalt udbud vundet af Ok Nygaard og HedeDanmark.

Vi orienterer selvfølgelig nærmere om de eksakte tidsplaner til de lodsejere og interessenter, der bliver direkte berørt og vil her på vorbasse.dk løbende give jer opdateringer på processen. Der vil ligeledes blive inviteret til åben byggeplads.

Processen har været lang, men vi er glade for endelig at se nogle resultater. Og vi er super glade for at Paddle Tennis banen og multibanen allerede nu er etableret på Aksen. Det tegner godt!

Efter sommeren kan vi således igen kaste blikket på fase 2 projekterne, som omfatter vartegn på Torvet, oplevelsestårn og helårsaktivitetsbane på Aksen samt det videre arbejde med hovedgaden. Ved hjælp af bidrag fra fonde og byens foreninger har vi allerede en del af finansieringen på plads. Delprojekterne skal udvikles yderligere og der skal hjemtages tilbud, så vi kan blive mere konkrete og realistiske.

Slutteligt: en stor TAK til alle som har bidraget gennem en lang og sej proces.

KOO-udvalget for byfornyelse.

Torvet

Den poetiske skov

Markering af Aksen v/Østergade

Klatrebane