Nyt fra Vorbasse Vand

Der har været skrevet meget i aviserne om, at der er fundet giftstoffet chloridazon, mentyl-desphenyl i vandet hos mange vandværker. Nogle vandværker er blevet lukket.
Vi har fået taget prøver af vandet i Vorbasse Vandværk og der er ingen stof i vores vand.
Så drik bare en masse vand.
Vorbasse Vandværk
Ib T. Jensen