Opfordring af Frits S. Kristensen

OPFORDRING !
Brug din ret d. 21/11. Sæt dit X - Stem personligt
Sæt dit X ud for Frits S. Kristensen -  Nr 17 på Venstres liste

Jeg stiller op, og vil være landdistrikternes mand, jeg er en af deres egne og ved hvad de slås med, jeg vil tale deres sag og være lydhør og tilgængelig. Jeg er kendt i - og kendt med LAG, BLDR, og lokalrådet i Vorbasse. Jeg er aktivt med.

Jeg vil gerne opfordre alle: sæt jeres kryds, og sæt den ud for en af de lokale Venstre kandidater. Jo bedre resultat for de lokale, jo mere klart, kan der tales for 6623 Vorbasse

Jeg bakker op om Venstres valgprogram.
jeg vil fremhæve at vi skal have gode tilbud til alle i hele kommunen, fra vugge til grav. Jeg vil arbejde for flere cykelstier, fiberforbindelser rullet ud i hele kommunen, jeg er begejstret for udsigten til vækstmotorvej til Billund.
Og endelig er jeg fra 6623 Vorbasse ! Det betyder at jeg vil tale for mit lokal område.
Men jeg glemmer heller ikke at “sammen om det lokale er vi stærkest”

Frits S. Kristensen