Overvågning på Vorbasse genbrugsplads!

Information fra Billund kommune og Vorbasse Lokalråd: Fejlsorterede genstande, farligt afflad og bygge- og anlægsaffald finder desværre stadig vej ind på genbrugspladsen i Vorbasse. Særlig skal containeren til Mursten og Tegl fremhæves som en problematisk fraktion. Asbestholdigt affald, porcelæn og forskellige byggematerialer udgør beklageligvis stadig en daglig fejlsortering i Vorbasse. Det er en bekostelig affære for både økonomi og miljø!
På baggrund af dette er der blevet truffet en politisk beslutning om at videoovervåge genbrugspladsen i Vorbasse. Overvågningskameraer er sat op og taget i brug. Kommunen vil fremadrettet kontakte de brugere, som via overvågningen kan ses, ikke har brugt pladsen korrekt. Her gælder: Aflevering af erhvervsafflad, farligt affald, elektronik, bygge- og anlægsaffald samt en generel fejlsortering i de anviste containere på pladsen. Det er vores forhåbning at overvågningen vil medvirke til en forbedring af sorteringen af det afleverede affald.
Affaldstyper såsom byggeaffald, farligt affald, elektronik mv. skal afleveres på genbrugspladserne i Grindsted eller Billund.