Så er vi i gang med torvet.

Hededanmark, der vandt entreprisen vedr. byfornyelse ved torvet, har kørt det store udstyr til Vorbasse. Som første trin er Hededanmark gået i gang med at fjerne træer og jord på arealet, hvor der skal være en forbindelsesvej fra Bakkevej til Søndergade. Når denne vej er færdig skal beboerne på Bakkevej og gæster til kroens parkeringsplads samt vareindlevering ske via Søndergade til Bakkevej.