SuperBrugsens generalforsamling

SuperBrugsens formand, Jens Chr. Jensen kom i sin beretning ind på, at årets omsætning blev 43.387 mill. kr. excl. moms. Butikssalget et steget med 1 mill. og brændstofsalget er steget med 1 mill. Bestyrelsen er særdeles tilfredse med, at der har været en fremgang i omsætningen. Årets resultat blev et minus på 28.000 kr., hvilket bestyrelsen har taget til efterretning, da der har været mange investeringer i 2017. Investeringerne beløber sig til 350.000 kr. Der er indkøbt ny vægt til slagterafdelingen, udskiftet el-tavler, 4 kølere, ny spiritus- og tobaksskab samt LED lys ved de to tankanlæg.
SuperBrugsen har 10 faste medarbejdere og 21 ungmedarbejdere. .
SuperBrugsen støtter hvert år lokale initiativer, her kan nævnes OK-sponsorat på i alt 20.630 kr. til Vorbasse KFUM Idræt. Andre mindre sponsorater er givet til: Støtteforeningens bankospil, Running Dinner, Bierfest, Bankospil på campingpladsen, Vesterhede Sportsfest, Golfklubben, Labriløb, skolens idrætsdag, julemarked på Frihavnen, juleoptoget, Vorbasse  Seniorer, velkomstkurve og Power Walk.
Der var i efteråret en del problemer med at få leveret frostvarer fra Coops  nye leverandør. Det beklager bestyrelsen meget.
Den 1. april 2018 havde uddeler Peter Toldberg 20 års jubilæum i SuperBrugsen. Formanden takkede Peter for god indsats gennem alle årene.
Så nævnte Jens Christian et problem med vat. Al vat produceres i Indien og Coop har forlangt, at vat skal have en struktur, så det kan bruges til karsedyrkning. Der kommer derfor snart vat i Coops butikker, som egner sig til karsedyrkning. Som tilhører sidder man og tænker, at disse oplysninger er typisk for Jens Christian, man aner ikke om det er en joke eller reel snak.
Bestyrelsens fremtidsplaner:
Der skal ændres i tilbudsjunglen, så der i stedet er flere varer med fast lav pris. 41 % af dagligvarerne skal ned på faste lave priser, så de kan matche priserne hos NETTO og REMA 1000. Nedsættelsen kommer af flere omgange. Prisændringerne vil gå ud over SuperBrugsens indtjening.
I efteråret 2018 vil der blive bygget en vaskehal ved tankanlægget i Grindsted.
Til slut rettede Jens Christian en tak til personalet og uddeler for året, der er gået.
Der var ingen spørgsmål eller kommentarer til beretningen.
Regnskabet blev godkendt af generalforsamlingen.
Til bestyrelsen var der nyvalg til Kirsten Sørensen, Okslundvej i Nebel, idet Susan Johansen efter 12 år i bestyrelsen ikke ønskede genvalg. Jens Christian Jensen og Susanne Therkildsen blev genvalgt. Øvrige bestyrelsesmedlemmer er Mikael Jacobsen og Søren Kiilerich Madsen.
Jens Christian Jensen sagde tak til Susan Johansen for 12 års stabilt arbejde i bestyrelsen.
Under evt. blev der rettet en kritik af, at Coop giver mange tilbud via en app på smarttelefonen. Det blev nævnt, at det jo ikke er alle, der har en smarttelefon eller kan finde ud af at bruge Coop app’en. Disse kunder får ikke de favorable tilbud. Peter Tolberg forklarede, at Coop havde lanceret app’en nu for at komme på forkant af udviklingen, som går mod, at der om ganske få år ikke vil findes tilbudsaviser. Coop vil gerne kommunikere med medlemmerne på de elektroniske medier. De tilbud man kan finde via app’en skal man aktivere for at kunne købe varerne til tilbudsprisen. Peter fortalte, at det i december ikke have virket fantastisk godt. Det gik lidt bedre i påskeugen.
Også under eventuelt blev der rettet en tak til personalet for god service og smil, selv om det også er de ansatte, som må stå for skud over for kundernes frustrationer, når app’ en ikke virker eller andet.
Herefter kunne dirigenten, Jens Ole Svendsen, takke for god ro og orden.
Aftenen sluttede med buffet med øl, vand, vin og kaffe og til slut et bankospil.