Valget til menighedsrådet ved Skjoldbjerg og Vorbasse kirker

Der var lige præcis så mange, som der måtte være i Sognehusets lokaler til opstilling og valg til menighedsrådet for de kommende fire år.
Karsten Knudsen blev valgt som dirigent og formand for menighedsrådet Karin Saugmann gennemgik de mange opgaver et menighedsråd arbejder med.
Vorbasse og Skjoldbjerg sogne har et fælles menighedsråd og fra Skjoldbjerg skulle der vælges tre og fra Vorbasse seks medlemmer. Der blev opstillet hhv. tre og seks personer og følgende er valgt til det nye menighedsråd:
Fra Skjoldbjerg: Brian Brodersen, Gitte Bennebo og Birgit Thomsen
Fra Vorbasse: Jytte Pedersen, Emmy Schmidt, Jens Dalgaard, Karin Saugmann, Erling Jensen og Bruno Due
Som stedfortrædere er valgt: Claus Vilstrup, Skjoldbjerg og Carsten Holmgaard og Minna Kristensen som hhv. 1. og 2. stedfortræder
Skulle der være medlemmer i sognene, som ikke er tilfreds med ovennævnte kandidater, så kan der afleveres endnu en liste med andre navne. Listen skal være sognepræsten i hænde senest den 13. oktober og vil udløse et valg, der skal finde sted den 17. november, men ellers kan vi sige tillykke med vores nye menighedsråd og god arbejdslyst.