Vorbasse Seniorers tur til Abena aflyses

Virksomhedsbesøg på Abena med seniorerne den 18. juni aflyses pga. for få tilmeldte.