Vorbasse søger flere midler inden første spadestik

Der skal samles mange penge ind for at indfri de høje ambitioner om byfornyelse i Vorbasse.
Derfor udskydes projektet et lille års tid.
Det var egentlig planen, at man allerede i år ville tage hul på arbejdet med den ambitiøse plan for byfornyelse i Vorbasse, men Koordineringsudvalget for Områdefornyelse Vorbasse 2016-2021 har besluttet at udskyde første spadestik til foråret 2019. Læs pressemeddelelsen her.
Annonceret første gang den 7. maj