25 års jubilæumsfest for svømmehal og biblioket

Lørdag den 8. maj var der jubilæumsfest i fritidscentret. Biblioteket, svømmehallen og KFUM´s svømmeklub kunne fejre 25 år. Der blev holdt taler af formand for brugerrådet Jens Pradsgaard, af tidl. borgmester Preben Jensen, tidl. formand for KFUM Idræt og tidl. byrådsmedlem Niels Jørgen Thomsen, Mie Svendsen på svømmeklubbens vegne, konst. biblioteksleder Anne Skjønnemann, bibliotekar Lone Ullevig og tidl. byrådsmedlem Jens Dalgaard. Der var fællessang og underholdning af Vorbasse Koret. Gæsterne blev flot trakteret med flutes, kage, frugt, vin, vand og kaffe. En dejlig dag i Vorbasse Fritidscenters historie. De gaver, der bliver givet i anledning af jubilæet vil blive brugt til udsmykning i foyeren.

Vorbasse Fritidscenters støttegruppe

Vorbasse Fritidscenters støttegruppe har fået et tilbud, der kan spare foreningen for næsten 1 mio. kroner.

På et borgermøde den 25. februar, bød den gamle formand for styregruppen, H.C. Christensen, bød velkommen til mødet, og han indledte med at redegøre for det attraktive tilbud.

 "En del af de godt 10 mio. kroner, nemlig 2,4 mio. kroner, vi samlede ind til projekt Vorbasse Fritidscenter for et par år siden, bestod af lånekapital. De 1,4 mio. var et rentebehæftet sparekasselån og den sidste mio. blev lånt rentefrit af Arne Andersen (ejeren af Jysk Vindueskompagni). Siden er størstedelen af sparekasse lånet blevet afviklet. Først og fremmest med via forud betaling fra Grundejerforeningen for det arbejde støtteforeningen hvert år yder i forbindelse med ølsalget ved Vorbasse Marked, og som årligt indbringer støtteforeningen i omegnen af 150.000 kroner. Status i dag er, at der skyldes 1 mio. kroner til Arne Andersen, 350.000 kroner i sparekassen og så er der skyldigt arbejde til Grundejerforeningen til en værdi af 750.000 kroner, eller i alt 2,12 mio. kroner. Nu har Grundejerforeningen givet os et helt fantastisk tilbud. Såfremt vi kan afvikle gælden til Arne og Vorbasse Hejnsvig Sparekasse inden årets marked, så vil de 750.000 kroner, vi skylder at levere arbejde for, blive eftergivet. Desuden har Arne tilbudt at eftergive 150.000 kroner af sit tilgodehavende. Sagt med andre ord. Kan vi skaffe 1.2 mio. kroner i løbet af foråret og forsommeren, så er gælden på de 2,1 mio. kroner ude af verden, og de penge, vi kan tjene ved at hjælpe på markedet, får vi i hånden,” forklarede han.

 Og mere salgstale var ikke nødvendig. Vorbasse Hejnsvig Sparekasse udstedte straks tre checks á 10.000 kroner til tudseynglerne Jenny Larsen, Jens Åge Thomasen og Arne Andersen, tennisklubben, som ellers ikke hører til blandt de største brugere af centret bidrog med 30.000 kroner, boldklubben og KFUM gav 5.000 kroner fra en fælles opsparing, der stammer fra tiden med byfester, Vorbasse Kro donerede overskuddet fra den forestående Rocazino koncert, Vorbasse Camping lovede at flytte et arrangement med Joachim B. Olsen og Marianne Eihilt over til fritidscentret, og lade overskuddet tilfalde støttegruppen og byens bager donerede et kagebord, der kan benyttes efter ønske. Desuden gav Jens Pradsgaard en dagløn til projektet og opfordrede i øvrigt alle andre til at gøre det samme.

Og så blev forsamlingen opfordret til at komme med ideer til fordel for indsamlingen. Ideer, der var rettet mod både erhvervslivet, foreningerne og aktiviteter. En af de ca. 75 deltagere foreslog, at foreningerne skulle lave plads til ekstra indbetalinger i forbindelse med opkrævning af kontingenter, en anden, at man kan tilbyde ”husmoderhjælp” ved forskellige festligheder og en tredje påtog sig straks at stå i spidsen for et sponsor cykelløb. Det væltede ganske enkelt ind med kreative ideer, der har været med til at sætte Vorbasse på landkortet, og som byens borgere er kendt langt ud over kommunegrænserne for også at kunne føre ud i livet, når det gælder. Oven i købet virkede det som om, at involvering og frivillighed er den naturligste ting i hele verden, når man bor i Vorbasse. I hvert fald kom der også hurtigt navne på de lister, hvor man kunne melde sig til forskellige tiltag. I Vorbasse virker det som om – og H.C. Christensen sagde det da også undervejs i aftenens forløb – at alt kan lade sig gøre, blot man står sammen om det. Så mon ikke det forholder sig således, at støttegruppen bag Vorbasse Fritidscenter er gældfri i løbet af nogle måneder.

 

Kondital test

jacob

D. 3-11 2008 var der ca. 20 medlemmer der fik deres kondital målt i Vorbasse Fitness og Motion.

Planer er at vi afholder et lignende arangement til foråret, så kan man jo se om formen er blevet bedre? Hvem ved..