Samværsregler

Alle frivillige har pligt til at kende samværsreglerne

 • Min. 2 voksne frivillige på Loftet når vi har åbent – min. 3 voksne frivillige når der er aktiviteter
 • Ordentligt og respektfuldt sprog
 • Godt forbillede for de unge
 • Pligt til at kontakte koordineringsudvalget, ved mistanke om krænkelser/mobberi eller lign. Dette skal tages alvorligt
 • Være opmærksom på krænkelser ift. eksempelvis fotos/videooptagelser fra mobiltelefoner
 • Det er ikke tilladt at nyde alkohol på Loftet, og det forventes at frivillige møder ædru på Loftet
 • Der er totalt røgfrit på Loftet og frivillige bør ikke ryge i børn og unges nærvær. Der må ikke ryges på VFCs matrikel.
 • Alle frivillige skal være opmærksomme på ikke at bringe sig i en situation, hvor der kan opstå misforståelser om hensigten med deres optræden
 • Alle har medansvar for det gode og velfungerende sociale fællesskab på Loftet
 • Overvågningsoptagelser af aktiviteter på Loftet kan udelukkende gennemses af halinspektøren ved mistanke om hærværk, tyveri eller krænkelser.
 • Alle frivillige på Loftet har udfyldt en børneattest og er blevet tjekket hos Det Centrale Kriminalregister
 • Alle frivillige har almindelig underretningspligt og de frivillige er orienteret herom
 • De frivillige har tavshedspligt
 • De frivillige bærer som ansvarlige et skilt med Loftets logo, så unge og voksne kan se hvem der er ansvarlig
 • Frivillige må ikke tage billeder af de unge og uploade dem på offentlige medier
 • Frivillige skal være fyldt 18 år
 • Dagbogen er udelukkende til brug for de voksne (BUSK eller frivillige), men alt skal kunne læses af alle – også de unge