Til forældrene

Loftet registrerer ikke de unge når de kommer og går. Det betyder, at vi ikke har ansvaret for hvor den unge opholder sig og foretager sig den pågældende aften. De frivillige på Loftet har opsyn med lokalet Loftet, men er ikke ansvarlige for de unges opførsel i resten af Fritidscenteret. Det har vi som forældre. De frivillige vil i det omfang det er muligt kigge ned i Fritidscenteret og møde de unge, der hvor de er, men det primære er at være på Loftet.

 

Alle frivillige har udfyldt en børneattest og har modtaget en introduktion til det at være frivillig på Loftet. Det omfatter bl.a. en dialog omkring samværsreglerne, som du også kan se her på siden.

 

I programmet kan du som forældre altid se hvem der er ansvarlig for et givent tidsrum. Du er velkommen til at kontakte vedkommende.

 

Vi beder jer som forældre huske at de voksne der er på Loftet er frivillige. De er ikke professionelle, men bruger en del af deres fritid på at være sammen med jeres unge.

 

Hvis I har spørgsmål eller kommentarer til hvordan Loftet fungerer, så hører vi meget gerne fra jer i det koordinerende udvalg. Vores intention er udelukkende at gøre det så godt som muligt for vores unge med de ressourcer vi sammen kan finde.