Forventningsafstemning

Vi forventer Du som … står for følgende:

Holdleder:

 • Føre holdlister – har gymnasterne betalt/kommer de?
 • Har det overordnede ansvar
 • Tage kontakt til forældre/bestyrelse, hvis der er behov
 • Bestille T-shirts til opvisning
 • Sende beskeder via Conventus til forældre når behov (f.eks. opvisning)
 • Sørge for god kommunikation/tone trænere imellem 

Instruktør:

 • Stå for planlægningen af træning – hver gang
 • Sætte redskaber op, hvis ikke andet er aftalt med hjælpetrænerne
 • Inddrage hjælpetrænere i god tid
 • Holde en god tone/stemning overfor gymnasterne
 • Planlægge opvisningen
 • Stå for aktiviteter/overnatte til børneweekend
 • Hjælpe til Marked

Hjælpeinstruktør

 • Hjælpe med afviklingen af træningen
 • Hjælpe med at stille redskaber op
 • Planlægge en aktivitet hvis man er blevet bedt om det
 • Stå for aktiviteter/overnatte til børneweekend
 • Hjælpe til Marked

Hold-i-hånd-hjælper

 • Følge på toilet hvis behov
 • Hjælpe ved forskellige stationer på redskabsbanen
 • Suge til jer – se hvad de ældre instruktører gør
 • Deltage i/overnatte til børneweekend
 • Hjælpe til Marked 

Vi forventer selvfølgelig også at alle …

 • møder i idrætstøj hver gang
 • deltager aktivt i træningen
 • deltager i møder
 • deltager i opvisningen

I kan forvente af bestyrelsen, at vi

 • Planlægger/afvikler møder
 • Tager kontakt til forældre hvis behov
 • Kommer på besøg på holdene efter behov
 • Har den overordnede planlægning af børneweekend/opvisning
 • Planlægger lederafslutning