Trænerne i Vorbasse Håndboldafdeling påtager sig et stort ansvar, når de går ind til deres opgaver i foreningen. Mange trænere bliver et forbillede for de børn og unge, som kommer i Håndboldafdelingen.

 

Som træner for vores ungdomshold, vil vi indskærpe, at der ikke indtages alkohol i samvær med spillerne. Vi tillader ikke udskænkning af alkohol til ungdomsspillere eller spillere        under 18 år.

 

Håndboldudvalget forventer, at trænere, holdledere, forældre eller andre, der kører til kampe og stævner møder ædru og ikke indtager alkohol i det tidsrum, de er sammen med og/ eller kører med børnene.

 

Vi forventer, at seniorspillere som er chauffører ikke indtager alkohol hverken før eller efter kampen. Hvad spillerne gør, når de er kommet hjem er op til den enkelte.



Håndboldudvalget forventer, at klubbens trænere og holdledere erkender, at alle har et ansvar for, at klubbens alkoholpolitik efterleves.

 

 

18. februar 2014