Udvalgsopgaver

Haltider/træningstider - koordinere med hallen.

Tilmelding til turnering.

Planlægning af hjemmestævner - koordineres med hallen.

Evt. kampflytning.

Oprettelse af hold i Conventus

Finde trænere

Pleje af trænere

Senior- og ungdomskontakt

Kurser

Trænermapper

Børneattest

Aftalekontrakter - kontrakt seniortrænere

Regnskab / budget

Opfølgning af kontingentbetaling

Indkøb af materialer og opfyldning i boldskabe

Sekretær ved udvalgs- og trænermøder

Hjemmeside

Pleje af bolde (Rengøring af bolde)

Klargøring til hjemmekampe

Lægge kampsedler frem til hjemmekampe

Indberetning af kampresultater og forsendelse af kampsedler

Trøjeoptælling / tjekke boldskabe ved sæsonslut

Bemanding af dommerbord - U18 og opefter dækkes af udvalgsmedlemmer