Svømmeudvalget

Udvalget for Vorbasse Svømmeklub består af 3-6 medlemmer. Udvalget fremsendes til Vorbasse KFUM Idrætsforenings Ledelse, som godkender sammensætning senest på foreningens generalforsamling i 1. kvartal hvert år.
Det er tidligere udvalgs opgave at foreslår kommende udvalgsmedlemmer.

Udvalget er sammensat således for 2019/2020: