Lidt om Vorbasse Sangkors historie.

 Historisk set har koret eksisteret siden 1973.

 Det startede med en flok initiativrige lærere under ledelse af undertegnede. Lærerkoret udviklede sig i 1975 til et blandet voksenkor for alle, der havde lyst til at være med.

 Alice Østergård indgik i korledelsen fra 1978 – og sammen har vi videreført koret til i dag.

 Koret fungerede i mange år som et helårskor med diverse koncerter hele året igennem. Senere blev korsæsonen af forskellige grunde indskrænket til det, som vi kender i dag. ( september – december)

Med undtagelse af 1986 og 1999 har koret  siden start eksisteret som et blandet voksenkor med fuld besætning på alle dame- og herrestemmer (SATB).

 Den har været omdrejningspunktet i alle årene for de efterhånden traditionsrige julekoncerter i Vorbasse og Skjoldbjerg.

Koret har i dag 50 særdeles aktive medlemmer i en alder fra 14 – 80 år. Den har igennem årene tiltrukket sang- og livsglade mennesker fra alle samfundslag – mange har været med fra start og er heldigvis stadig blandt korets nuværende 50 medlemmer. De nyder det gode fællesskab, kaffen og hvad der til hører, men også sammen at blive udfordret til at yde deres allerbedste ved årets julekoncerter. 

Koret er i bedste forstand et folkekor, hvor alle i Vorbasse og de omkringliggende omegnsbyer kan være med. 

Der er hvert år mindre udskiftninger i koret, men den rummer en stor fast kerne af øvede kormedlemmer. Nye er altid velkommen - eneste krav fra korlederne er lysten til at være med. 

Korets repertoire spænder bredt, men består af mindre korsatser, nye sange og salmer, sjove sange og naturligvis større og middelsvære korarrangementer - med eller uden musikledsagelse. Repertoiret knytter sig i særlig grad til de 2-3 julekoncerter, som hvert år er afslutningen på korsæsonen. 

Koret blev i begyndelsen 1980’erne tilknyttet Sogneforeningen, som dog ikke ønskede at føre koret videre i 2008. 

Med undtagelse af 7 år i slutningen af  80. og op i 90. - hvor korlederne var Yrsa Dam, Finn Fog og Roger Torstenson  - har de nuværende korledere haft den store fornøjelse. 

Vorbasse Koret går således her i 2008 - større og bedre end nogensinde - ind i sin 36. sæson. 

I taknemlig erindring om et væld af praktfulde sang-, kor- og koncertoplevelser igennem årene. 

Kristian Schmidt