Ulve

Vi holder ulvemøder onsdag i lige uger fra kl. 16.45 til kl. 18.15 ved spejderhuset på Slaugvej.

Det forventes at spejderne har tøj på efter vejret, som kan tåle at blive beskidt.