Ulve

Vi holder ulvemøder onsdag i lige uger fra kl. 16.45 til kl. 18.15 ved spejderhuset på Slaugvej.

Det forventes at spejderne har tøj på efter vejret, som kan tåle at blive beskidt.

 

 

Program er på vej