Generalforsamling den 21. februar 2018.

Jens Pedersen bød velkommen

1. Valg af dirigent: Bente Svendsen

2. Valg af skrift fører: lngrid Bech

3. Formandens beretning:

2017 har været et godt år, C2 holdet blev Danmarksmestre i holdturnering, lb Svendsen blev Danmarksmester i enkeltmands turnering, Tonny Andersen og Claus Andersen blev nr.2 .

Der har været 4 hold med i turnering: C2 blev nr. 1, B1 blev nr. 3, M2 blev nr. 3 og M2 blev nr. 5.

2 hold var med i parturnering. 1 hold gik videre til landsmesterskabet hvor de blev nr. 2.

Vi har haft oprydningen efter Beerfest og brandvagt på markedet, sat jule belysning op, sat flag op til konfirmation og marked.

Skolen og husholdingskredsen har været på besøg .

lngrid spurgte til hjemlig turnering : Den skal håndteres mere professionel alle skal være færdig med at spille inden finalen, som først spilles efter kaffen så alle har mulighed for at se på. Ejvind spurgte om Krolf skulle have et medlem i bestyrelsen, da det ikke var på dagsorden, må det vente til næste år. Knud foreslog en suppleant der deltog i bestyrelsen fra Krolf.

4. Egon Hansen fremlagde regnskabet der viste et overskud 6783,00 kr.

5. Beretning og regnskab blev godkendt

6. lngen indkomne forslag.

7. Kontingent uændret 200,00 kr.

8. Valg af bestyrelse Birger og Egon blev genvalgt.

9. Valg af suppleant Jens Jensen blev valgt.

10. Valg af revisor Niels blev genvalgt.

11. Eventuelt.  Jens Pedersen alle der hjælper til i klubben.