Vorbasse krocket, krolf og petanque klub.

Det var Vorbasse Pensionistforening, der i 1997 som en del af sit sociale arbejde blandt sognets ældre, begyndte at spille krocket.

Det viste sig  hurtigt, at spillet med buerne, køllerne og de fire runde kugler blev særdeles populær i Vorbasse.

Interessen og populariteten for spillet var så stor, at det blev besluttet at oprette en selvstændig klub/forening for krocketspillet.  Det skete den 27. november 1999, hvor der en aften blev afholdt stiftende generalforsamling i Vorbasse fritidscenter.

Da det ikke var nogen stor forening, blev det besluttet, at der kun skulle  vælges tre personer til bestyrelsen. Hvis der senere viser sig et behov for en større bestyrelse, kan der naturligvis ske en udvidelse.

Det blev besluttet, at foreningens navn skulle være Vorbasse Krocketklub, og dermed var den nye forening en realitet. 

Til bestyrelsen blev valgt: Egon Hansen, Poul Erik Vejgaard og Kristian Johansen. På et efterfølgende konstituerende møde, blev sidstnævnte valgt som formand, og Poul Erik Vejgaard som kasserer.

Det første år havde klubben lige i underkanten af tyve medlemmer, hvilket gav en rigtig god start for den nye klub.

Klubben deltog første gang i DGI turneringen i 2000, hvor den havde tre hold tilmeldt. Der blev startet næsten fra bunden, idet der blev tilmeldt et B2, og to hold i C-rækken.  Allerede det første år opnåede klubben pæne placeringer, hvilket medførte  oprykninger til højere rækker. Det gentog sig næsten hvert år og i 2008 har klubben igen haft tre hold med i turneringen. Her sluttede A1 som nummer tre i rækken, mens A2 blev puljevinder, og endelig et B2 hold, som sluttede med en placering midt i rækken.

Der er et godt sammenhold blandt klubbens medlemmer, og de er særdeles flittige til at møde op på klubbens spilledage, som er onsdag og lørdag fra kl. 13-17, og derudover sker det ofte, at enkelte medlemmer mødes søndag formiddag, hvor der lige bliver tid til et par kampe.

Klubben har et par gange været arrangør af DGIs turnering for par, og endelig har de også afholdt tirsdagstræf.

Desuden deltager klubben i arrangementer med naboklubberne, og her er der tale om Hejnsvig, Vesterhede og Hovborg. De fire klubber afholder hvert år et arrangement i anledning af julen, hvor der hygges og spilles krocket.

Sidste år (2007) besluttede bestyrelsen at anlægge petanquebaner, og det blev lige fra begyndelsen en succes, som har givet klubben en pæn fremgang på medlemssiden, så den nu har omkring 30 medlemmer.

Tekst: Kristian H. Johansen.

Fra ca. 2001 har klubben haft en aftale med Grundejerforeningen om, at de klarer opsætning af flag i byen i forbindelse med konfirmation og marked, samt at de er brandvagt på markedspladsen om aftenen. Klubben modtager et beløb for ydelsen.

2009

Bestyrelsen består af Formand Ejvind Beck, kasserer Poul Erik Vejgaard og Jens Anker Pedersen.

Klubben har haft 3 hold i DGI turneringen med pæne resultater. A2 rykker op i A1. Håber, at der næste år kan laves et damehold. Sidste år juleafslutning sammen med Hovborg, Hejnsvig og Vesterhede, og det var en stor succes. Desuden har klubben haft besøg af Husholdningskredsen og Pensionistforeningen.

Den nye petanque bane er blevet indviet. Der er indlagt vand i klubhuset.

Bestyrelsen stillede forslag om, at klubben fremover får navnet "Vorbasse Krocket & Petanque Klub". Det blev vedtaget.

Kontingentet var fortsat 200 kr.

2010

Bestyrelsen består af Formand Ejvind Beck, kasserer Poul Erik Vejgaard og Jens Anker Pedersen.

Ejvind Beck ønskede ikke genvalg. I stedet valgtes Ingrid Beck.

Klubben har nu 29 medlemmer, fordelt med 22 til krocket og 7 til petanque.

3 hold med i holdturnering, 7 hold med i par-turnering og 1 med i enkeltmandsturnering.

Klubben har arrangeret tirsdagstræf og indledende runde i par-turnering. Tak til Vorbasse Boldklub for god vilje, når klubben beslaglagde alle grønne områder i 2 dage.

Besøg af Husholdningskredsen og Pensionistforeningen.

Der er nu indlagt vand og nybygget et toilet. Det lykkedes kun i kraft af velvilje fra det lokale vandværk og stor indsats af klubbens egne medlemmer. Især tak til Peter Laursen og Jørgen Laursen.

Under eventuelt drøftet, at klubdagen lørdag flyttes til fredag, mens onsdag ligger fast. For at få blandet spillerne blev det drøftet at have en månedlig spilledag, hvor der bliver trukket numre.

2011

Bestyrelsen består af Formand Jens Anker Pedersen, kasserer Poul Erik Vejgaard og Ingrid Beck.

Klubben har nu 31 medlemmer. Klubhuset er blevet malet og gjort i stand. Det blev besluttet, at loftet skulle beklædes med et materiale, som kunne forbedre akustikken.

Der har været 4 hold med i turneringen. Petanque er endnu ikke med i turnering.

Besøg af Pensionistforeningen og Vorbasse Skole.

2012

Bestyrelsen består af Formand Jens Anker Pedersen, kasserer Poul Erik Vejgaard og Ingrid Beck.

De 4 hold i DGI holdturneringen klarede sig flot. Flere hold havde desuden været med i par-turnering, og heraf 2 i finalestævnet. 3 deltagere i enkeltmandsturnering og flere deltog i strandstævnet ved Rømø. Petanque stadig ikke med i turnering.

Besøg fra Vorbasse Skole og Husholdningskredsen.

Ny plæneklipper, der kan trække tromlen,  indkøbt.

Markedet gik som det plejer. Brandvagter gav gode penge. Nu også indtægter fra julebelysningen.

Kort om økonomien: Udgifter til nyt loft, plæneklipper og tilskud til jakker. Alligevel overskud på 10 000 kr. Heraf 2500, som Poul Erik Vejgaard havde solgt jern for og sponsoreret til foreningen.

2013

Bestyrelsen består af Formand Jens Anker Pedersen, kasserer Poul Erik Vejgaard og Ingrid Beck.

Godt år for klubben. 1 hold rykkede op og 3 på andenpladsen i deres pulje. I par-turnering med 4 af 5 hold i finalestævnet. Desuden en del til strandstævne på Rømø.

Igen besøg af Vorbasse Skole og Husholdningskredsen.

Markedet gik fint. Hyggeligt at komme pladsen rundt, når man går brandvagt.

Mange praktiske gøremål for medlemmerne: græsslåning, nyt tag, maling og renholdelse.

2015

Bestyrelsen består af Formand Jens Anker Pedersen, kasserer Poul Erik Vejgaard og Birger Enevoldsen.

Rigtig fine resultater. I enkeltmandsturnering fik vi en regionsmester og to landsmestre. I par turnering fik vi et regionsmesterskab. I holdturnering  fik vi et regionsmesterskab.

Tirsdagstræf i Vorbasse med 80 deltagere.

Søndagsstævne i Vorbasse for første gang i klubbens historie. Også med 80 deltagere.

Der er bygget en ny toiletbygning.

Petanquebanen er renoveret.

Godt samarbejde med Grundejerforeningen med brandvagter til markedet, og godt samarbejde med Erhvervsforeningen med julebelysningen.

2016

Bestyrelsen består af Formand Jens Anker Pedersen, kasserer Poul Erik Vejgaard og Birger Enevoldsen.

Stabilt medlemstal omkring 40 de seneste år.

Klubben  har klaret sig pænt i de forskellige turneringer, men ingen mesterskaber.

Igen har der været holdt både tirsdagstræf og søndagsstævne i Vorbasse.

På Birgers initiativ er det besluttet at etablere en krolfbane for at se, om der er interesse for det.

Til bestyrelsen afløser Egon Hansen Poul Erik Vejgaard, som ønsker at fratræde efter 16 år.

2017

Bestyrelsen består af Formand Jens Anker Pedersen, kasserer Egon Hansen og Birger Enevoldsen.

Vorbasse fonden bevilgede penge til udstyr til krolf-banen. Opstart d. 16. april. Der er en lille flok trofaste spillere.

Ingen puljevindere i hold- turneringen. 4 hold med i finalestævnet i par-turnering og 2 hold videre til landsmesterskab. Men desværre ingen vindere.

Indkøb af ny græsslåmaskine.

Der har igen i år været en intern turnering. Der var problemer med pointudregning, så Finn fra Vesterhede var ude til instruktion.

For andet år har vi hjulpet med oprydning efter bierfesten. Giver gode penge.

Egon og Birger har udvidet redskabsrummet.

Klubben tjener nu penge på opsætning af flag, brandvagt til marked, oprydning efter bierfest.

Desuden har klubben påtaget sig at føre tilsyn med den nyetablerede shelterplads. Dette modtager klubben ingen godtgørelse for.

Bestyrelsen foreslog, at klubben skulle medtage krolf i sit navn, men det havde krolf afdelingen intet ønske om, ligesom de heller ikke ønskede at bestyrelsen blev udvidet.

Tekst: Alice Østergaard.