DGI krocket

Link til DGI Sydvest: 

http://www.krocket.dk/ 

 

Link til DGI landsside:

http://krocket.dk/land/index.html

DGI ris og ros møde 2020.

På "Ris og ros mødet" blev der talt om hvordan den nye spilleform i rækkerne C1 og C2 havde virket i 2019. Planerne for 2020 med "Popup krocket" og "Maraton krocket" blev gennemgået og der blev valgt nye medlemmer af bestyrelsen.

Referatet kan læses her: http://www.krocket.dk/sydv/referater/files/2020/referat_ros_ris.pdf 

DGI ris og ros møde 2019.

Fra Vorbasse var vi 3 repræsentanter til "Ris og ros møde". Bestyrelsesmedlem Birger, den lige afgået formand Jens Anker og den nyvalgte formand Tonny.

DGI Sydvest krocket-udvalg gennemgik og begrundede nogle nye forslag til turneringsstruktur i holdturneringen. Hvor blandt andet række C lavedes om til kun at være for begyndere. Økonomien blev også gennemgået og det har været nødvendigt, at hæve priser for deltagelse i turneringer ligesom man har sparet pokalerne væk i de lokale turneringer. Holdturneringen blev udvidet til 10 runder og afsluttes uden afbrud af sommerferie.

 

 

Referatet fra mødet findes her:

http://www.krocket.dk/sydv/referater/files/2019/referat_ros_ris.pdf