Nyheder

Borgermøde den 28. september 2021

Formand for udviklingsrådet Frits S. Kristensen bød velkommen og bestyrelsesmedlem Svend Erik Schmidt var aftenens toatsmaster. I sædvanlig Svend Erik Schmidt stil blev aftenen afviklet i god tempo og med masser af godt humør.
Stine Høgholdt, der også er medlem af bestyrelsen, gennemgik udviklingsrådets arbejde siden 2019.
Se aftenens slides her.

UDVIKLINGSRÅDETS  FORMÅL:
AT UNDERSTØTTE OG HJÆLPE LOKALE INITIATIVER PÅ VEJEN MOD:
ERHVERVSUDVIKLING
ØGET OMSÆTNING
FLERE ARBEJDSPLADSER

Visionen for Vorbasse er  - I Vorbasse handler vi!
Målet er på sigt at sætte 10 nye aktiviteter i søen. Aktiviteter, som helst skal generere 50 arbejdspladser
Udviklingsrådet arbejder ud fra det de kalder Vorbasse Modellen, som er befolkningens opbakning, socialt, fysiks og økonomisk
Efter Stines gennemgang var der pause i fire gruppe, som skulle drøfte forskellige mulige tiltag i Vorbasse:
•    Udgravningen af helligkilde, visualiseringen af den vandrende landsby.
•    Events i forbindelse med rytterfægtningen i 1864
•    Treetops Hotels, turister i naturen
•    Bryggeri med en Vorbasse øl og kildevand

Efter pausen var der en fra hver gruppe, som kort fortalte om den enkelte gruppes drøftelser.