Nyheder

Den hellige kilde som motor for nye erhverv i Vorbasse?

En ny forening ”Udviklingsrådet for Kilden i Vorbasse” vil skabe nye erhverv og arbejdspladser.

I mange århundreder var den hellige kilde, som sprang tæt på Vorbasse kirke, ikke alene kendt for sine lindrende og helbredende kræfter, men udgjorde - i forlængelse af den store tilstrømning til stedet - også forudsætningen for Vorbasses status som handelsplads.

Vil vi, hvis vi genopvækker kilden - med de kræfter, der ligger i den - være i stand til at skabe nye erhverv og nye arbejdspladser?

Et positivt svar på det spørgsmål er helt afgørende for vores fremtid, for når vi ser os om, og når vi lytter til landdistriktsforskerne, er der ikke meget håb for landsbyer af Vorbasses størrelse. I hvert fald ikke med mindre vi ved egen kraft er i stand til at udvikle nye veje for bæredygtig økonomisk udvikling. Byfornyelse, etablering af hjertestier, shelterpladser og hundeskove er gode og helt nødvendige foranstaltninger, som udsætter forfaldet, men det bringer os ikke ud af dødvandet.

Det er på denne noget dystre baggrund, at Lokalrådet for et års tid siden søgte og blev valgt som den ene at to landsbyer til at deltage i det af Erhvervsstyrelsen og Københavns Universitet udbudte forskningsprojektet ”Den moderne landsby skaber nye erhverv”.
Siden den gang har en arbejdsgruppe undersøgt og bearbejdet nogle af de muligheder, der er, og anstrengelserne er endt med en indstilling om at danne foreningen ”Udviklingsrådet for Kilden i Vorbasse”, der skal løfte projektet ”Kilden i Vorbasse”.

Har vi da ikke foreninger nok?
Vi har mange, men ikke en, der med afsæt i en levende genfortælling af Vorbasses kulturhistorie, har til formål at udvikle projekter, der kan styrke erhvervsudviklingen og bosættelsen i byen. Tanken er, at kilden skal fungere som brand og spydspids for projekter, som skal organiseres selvstændigt med reference til den nye forening.

Det er altså ikke foreningen, der skal drive forretning. Den forpligter sig til gengæld til at få gode ideer, til at inspirere, skubbe på og skabe rammer.

De konkrete projekter kan fx omfatte forarbejdning og salg af produkter med tilknytning til vand fra Vorbasse. Det kan være udvikling, produktion og salg af autentiske historiske emballager og andre rekvisitter kendt fra Vorbasses rige forhistorie, og det kan være fysisk og aktivitetsmæssig formidling af den historie, der knytter sig til de enestående udgravninger af landsbyerne fra jernalder og vikingetid.

Det vigtigt at understrege, at foreningens opgave er grænseløs, når det kommer til at indkredse de muligheder, der er for at skabe nye erhverv. Måske dukker nye ideer op på den stiftende generalforsamling, som finder sted på Vorbasse Kro onsdag den 30. oktober kl. 18.   

Alle – jo flere desto bedre – er velkomne!

Hvis du vil vide mere om Kilden i Vorbasse og den nye forening, kan du klikke her.

Annonceret første gang den 3.oktober