Vorbasse Fonden

Vorbasse Fonden er etableret af Vorbasse Grundejerforening i 1985.

Fundats for Vorbasse Fonden læs her

Ansøgning sendes Vorbasse Fonden, Søndergade 1, 6623  Vorbasse, 
att. Karsten Knudsen. Eller til kontakt@vorbassefonden.dk

Ansøgningsfrist i uge 9, 23 og 44 

Udlodninger fra fonden

På baggrund af gaveindtægter  fra Vorbasse Grundejerforening og fondens kapitalafkast har Vorbasse Fonden mulighed for at støtte mange forskellige kulturelle og almene formål i Vorbasse.
Vorbasse Fonden sender en varm tak til Vorbasse Grundejerforening for donationerne.

Oversigt over udlodninger i perioden 1990-2013. Se oversigten

Oversigt over udlodninger i periode 2014 - 2015 Se oversigten

Oversigt over udlodninger i perioden 2016 - 2019  Se oversigten

Oversigt over udlodninger i perioden 2020 - 2024 Se oversigten