Vorbasse Lokalhistorisk Arkiv, Stadionvej 1, 6623 Vorbasse

­­Arkivleder: Susanne Holm Therkildsen, Gilbjerg

Mailadresse: arkiv@vorbasse.dk

Kontaktpersoner:
Susanne Holm Therkildsen,Gilbjergvej 7, 6623  Vorbasse - tlf. 22851659 -  mail: susholmer@gmail.com
Ib Lykke Hansen, Østervænget 28, 6623 Vorbasse - tlf. 23925588 - mail: iblhansen@gmail.com

Arbejdsgruppe:
Jørgen Møller - mail: jom@stofanet.dk
Anna Lise Andersen - mail: ral-chysler@hotmail.com
Alice Østergaard - mail: aliceogbirger@yahoo.com
Susanne Holm Therkildsen - mail: susholmer@gmail.coml
Gitte Madsen - mail: agmadsen@bbsyd.dk
Arne Madsen - mail: agmadsen@bbsyd.dk
Kirsten Sørensen - mail: palleby@outlook.dk
Ib Lykke Hansen - mail: iblhansen@gmail.com

Bestyrelse:
Anna Lise Andersen, formand (repræsenterer Nebel)
Inger Donslund, kasserer (repræsenterer Vorbasse)
Niels Jørgen Thomsen (repræsenterer Fitting)
Søren Møller Madsen (repræsenterer Skjoldbjerg)
Ib Lykke Hansen (medarbejdervalgt)

Besøg arkivet - åbningstid

1. og 3. tirsdag i hver måned kl.19-21 eller efter aftale (ferier undtaget)
Se kontaktpersoner