Fondskapital

Oversigt over udviklingen i fondskapitalen. Se oversigt.

Der er ikke hensat beløb tll den bundne fondskapital siden 2003, hvor det ønskede beløb på 1 mio blev nået.