Generalforsamling den 20. marts 2019

Ved generalforsamlingen i støtteforeningen for Vorbasse Fritidscenter var det tid at sige tak for godt arbejde i bestyrelsen gennem 14 år til Mogens Lunde og Vagn Post. De to ønskede ikke at stille op til valget til endnu en 2 års periode. I stedet var der nyvalg til Dorthe Madsen og Ilse Tisgaard og genvalg til Jenny Larsen. Foreningen har haft et godt år, idet der med hjælp fra en masse frivillige er tjent godt 91.000 kr. på årets aktiviteter som er: banko i markedsugen og i efterårsferien, running dinner i oktober, pasning af parkering i markedsdagene og bemanding af bar i øltelt og Pubben. Det sidste var dog en svær opgave, idet det var vanskeligt at få besat alle vagterne i planen. (Har du lyst til en vagt i Pubben, må du gerne kontakte Mogens Lunde, mlunde28@gmail.com.)
I 2018 har støtteforeningen givet tilskud til udstyr i fitnessrummet, reparation af billardbord, gymnastikmåtter, et brugt løbebånd, træplinte, stativ til ketlebells, baneopdeling til minibaner.
Fra fritidscentrets leder Jeroen Schotemeijer var der en stor tak til støtteforeningens velvillighed, når der kom ønsker fra fritidscentret.
Støtteforeningen har besluttet at yde et stort bidrag til etableringen af helårsaktivitetsbanen på aksen mellem skolen og fritidscentret.

Generalforsamlingen 2018

Referat fra generalforsamlingen 15.03.2018
Bestyrelsen for støtteforeningen for Vorbasse Fritidscentret havde på generalforsamlingen torsdag den 15. marts forslag om at nedlægge foreningen. Foreningens aktiviteter er: bankospil i uge 29 og uge 42, betjening af Blå Bar og Puppen, Running Dinner, parkering ved fritidscentret i markedsdagene og hjælp ved markedsfesten. Alle aktiviteterne er i god gænge og giver pæne overskud. De fleste aktiviteter er uddelegeret og markedsfesten er overgået til Kultur og event. Foreningen har gennem årene støttet mange indkøb til fritidscentret: stort tilskud til  spinningsrummet, nye airhockey borde til forhallen, badedyr til svømmehallen, touchskærm til mødelokalerne. En fuldstændig fortegnelse vil snarest blive lagt på foreningens side på vorbasse.dk
Der er forsat mange ønsker til nyanskaffelser og foreningen har et pænt beløb til nyinvesteringer.
Til årets generalforsamling var der flere deltagere en foreningen har set i mange år. Det besluttet, at foreningen ikke skal nedlægges og generalforsamlingen gav udryk for, at det helt forståeligt at bestyrelsen gerne vil se nye medlemmer og gerne vil have hjælp ved aktiviteterne.
Nyvalgt til bestyrelsen blev: Arne Spangfort Christensen og Leif Bachmann. Øvrige bestyrelse er: Mogens Lunde, Jenny Larsen og Vagn Post.

Nye vedtægter og nyt navn

På generalforsamlingen den 26. marts 2015 blev der godkendt nye vedtægter for støtteforeningen. Foreningen har ikke gjort så meget ud af at opkræve medlemskontingent de senere år og derfor taget konsekvensen at ændre vedtægterne til at alle med bopæl i 6623 og er fyldt 18 år kan være medlem.  Foreningens indtægter baseres fremover alene ved forskellige arrangementer og udførelse af frivilligt arbejde. Foreningens oprindelige navn "Støtteforening Knudepunkt for liv" blev ligeledes ændret til det, der bruges i hverdagen, nemlig Vorbasse Fritidscenters Støtteforening. I sin beretning nævnte formanden Mogens Lunde at foreningen fører et stille men godt liv. Foreningens indtægter har været frivilligt arbejde ved Vorbasse Marked og markedsfesten, hvilket har indbragt 60.000 kr. Endvidere har bestyrelsesmedlem Jenny Larsen sammen med en flok frivillige afviklet to bankospil og Erling Larsen har stået for et område med parkering i markedsugen. Bankospil og parkering har indbragt 76.000 kr. Støtteforeningen er også rigtig taknemmelige for, at to par har videreført arrangementet Running Dinner, som har indbragt næsten 15.000 kr.

Der var genvalg til Mogens Lunde, Jenny Larsen og Vagn Post.

I 2014 er der brugt godt og vel 70.000 kr. til fitnessudstyr og 12.500 kr. til fornyelse ved indgangen.

Vorbasse Fritidscenters Støtteforening fyldte 10 år den 1. februar 2015.

Godt og vel 400 bankospillere hyggede sig i fritidscentret

Allerede kl. 17.30 var der kø for at komme ind i hallen til støtteforeningens bankospil. De flotte præmier blev studeret og hallen blev fyldt godt op inden klokken var 19.30. Jenny Larsen, som har lagt et kæmpe arbejde i at afvikle bankospillet, bød velkommen og takkede de mange sponsorer for gevinsterne og de frivillige for hjælp til afvikling af aftenen. Byen er allerede fyldt med mange gæster og mange af dem fik sammen med en del lokale en hyggelig aften i fritidscentret. Transportminister Henrik Dam Kristensen var opråber de 13 runder, som sluttede med en gevinst på 1.000 kr. til en heldig spiller. Aftenens overskud til støtteforeningen for Vorbasse Fritidscenter blev godt 31.000 kr. Tak til sponsorerne. id

Julemarked gav 60.000.- kr i overskud

Årets juleoptog er vel overstået. Der var rigtig flot fremmøde af knap 20 firmaer. Selvom vejrguderne ikke viste sig fra den bedste side var der, alligevel samlet en masse mennesker langs ruten. De fulgte efter nisserne ind i Vorbasse Fritidscenter, hvor omkring 1000 mennesker besøgte julemarkedet. 
Julemarkedet, der blev afholdt af støtteforeningen til fordel for fritidscentret, var særdeles veltilrettelagt. Der var hyggeligt med en masse juletræer fordelt i hele hallen, cafemiljø i midten, podie til modeopvisning og mange boder med flotte ting til at pynte med i julen. Der var brød fra Guldbageren, vin fra Superbrugsen.  loppermarked, man kunne få ordnet negle, købe pileflet o.m.m. Jane Langvad og Brian Madsen, som havde påtaget sig opgaven at tilrettelægge julemarkedet havde også et kæmpe lotteri med mange flotte gevinster: f.eks. cykler, tæpper, vaskemaskiner og hovedgevinsten et ophold på Nebelgård. Alle gevinster var sponsoreret af diverse firmaer. Undervejs underholdt Varde Garden både i foyeen og mellem boderne. I  hal 1 kunne børnene lege og der kunne købes æbleskiver m.v. På biblioteket var der mulighed for at få en julehistorie. id

Se endnu flere stemningsbilleder fra julemarkedet.