Lokalrådets vision

Lokalrådets udgangspunkt er, at Vorbasse er et godt sted at bo, men at det også gælder om på en gang både at fastholde og udvikle. Sagt på en anden måde: Hvordan kan vi vende de udfordringer, som vi ikke er blinde for, til muligheder og attraktioner.

Vi arbejder for, at vi om 5 år kan se, at byens identitet er omsat til noget synligt, som alle kan være med til at bygge videre på i stort og småt at der er gennemført markante fysiske projekter i byen, der gør det muligt at opholde sig, være aktive og at kunne færdes sikkert trafikalt at de indtrufne ændringer vil mobilisere borgere, erhverv og foreninger til - sammen og hver for sig - at bidrage til at fortsætte den positive udvikling af byen.

Udviklingsplanen for Vorbasse finder du ved at klikke på linket her