Bestyrelsens mødekalender

Bestyrelsen holder som "hovedregel" altid bestyrelsesmøde den 1. tirsdag i måneden (august & december undtaget).

Har du et ønske/forslag til bestyrelsen, er du velkommen til at sende dette på post@vorbasse-marked.dk

Vi vil gerne modtage evt. inputs senest 14 dage før bestyrelsesmødet, således vi kan behandle disse hurtigst muligt.