Områdefornyelse - byfornyelse 2016-2021 har fået sin egen side

Programmet for områdefornyelse - august 2016

Efter cafemøderne i foråret har koordinationsudvalget afholdt en række møder med Tenna Tychsen og Jan W for at udarbejde et program for områdefornyelsen.
Programmet har været drøftet med Billund Kommune, (projektleder Thomas Andersen og tekniskchef Birgit Weber).
Inden sommerferien afleverede Tenna Tychsen det færdigskrevne program og hermed var hendes opgave slut. Billund kommunes teknik- og miljøudvalg har godkendt programmet den 9. august og materialet er nu på vej  til boligministeriet, således at midlerne herfra kan blive frigivet i begyndelsen af 2017.
Programmet indeholder flg. indsatsområder:
A. Byens ansigt - hovedgade og trafik
B. Byens torve og åbne arealer
C. Byens sammenhæng (stier, fritidscenter/skole, markedspladsen og byen)
D. Markedsføring og bosætning
Koordinationsudvalget planlægger en workshop til slutningen af september.
Der udarbejdes snarest en  invitation.
Hele programmet, der er godkendt kan læses her. Der vil også komme et antal eksemplarer til biblioteket.

Områdefornyelse

Der har været afholdt to borgermøder (marts og april 2016) samt et workshop for skolens elevråd. Alle forslag og bemærkninger skal nu skrives sammen i et program som skal godkendes af byrådet og indsendes til ministeriet. Det forventes, at ministeriet godkender programmet omkring 1.januar 2017 og frigiver de 1.9 mill. kroner. der er reserveret til områdefornyelse i Vorbasse. Hertil skal lægges Billund kommunes anlægsbevilling over en årrække på 4 millioner kroner. Læs notat fra første borgermøde her, fra elevrådets workshop her og fra det sidste borgermøde her.

Byvandring den 17. februar 2016

I bidende kulde var der tirsdag eftermiddag byvandring med arkitekt Jan W. Hansen og projektleder Tenna Tychsen forud for det planlagte borgermøde den 17. marts. Formålet var at få professionelle øjne til at vurdere muligheder for byfornyelse i Vorbasse by. Til byvandringen var forskellige foreninger inviteret til at deltage.
Efter byvandringen blev der udvekslet synspunkter om busholdeplads, trafiksanering, facaderenoveringer,  byens sjæl, markedets betydning for byen, undgå en tivolisering af byen, kvaliteter i byen, træer i byen osv.
Koordineringsudvalget holdt herefter møde med det formål at planlægge de to borgermøder.
Koordinationsudvalget håner at der kommer rigtig mange borgere og ejendomsejere til de to borgermøder.

Borgermøde den 20. oktober 2015

Omkring 70 var mødt frem da klokken slog 19 tirsdag aften i fritidscentret. Foran de fremmødte lå en lang række af punkter, der skulle være tid til at orientere om og svare på spørgsmål til. Et referat fra borgermødet kan læses her. I de kommende måneder vil der på vorbasse.dk blive opfordret til at melde sig til arbejdsgrupper, som især projektet områdefornyelse vil inddrage borgerne i. På De 5 foreningers side her under vorbasse.dk vil man løbende forsøge at holde alle orienteret om de forskellige projekter.

 

De 5 foreningers koordinationsudvalg

Januar 2015 har koordinationsudvalget på forsiden af vorbasse.dk udsendt et nytårsbrev, som redegør for udvalgets foreløbige arbejde. Der er på samme måde orienteret om arbejdet med et sundhedshus. Billund kommune har på opfordring fra koordinationsudvalget indsendt en ansøgning til ministeriet for By, Bolig og Landsdistrikter om midler til by-/områdefornyelse. Alle tre dokumenter kan læses under punktet Nyhedsbrev med mere på denne side.

Borgermøde den 27. marts 2014

De fem foreningers koordinationsudvalg havde inviteret til borgermøde med orientering om de emner, der arbejdes med for at skabe udvikling i Vorbasse. Se her et uddrag af de indlæg, der kom frem på mødet.

September 2013 status på arbejdet i grupperne

Den 30. september havde koordineringsudvalget indkaldt til fællesmøde for repræsentanter fra de 5 foreninger: Vorbasse Erhvervsforening, Vorbasse Grundejerforening, Vorbasse Fonden, Lokalrådet og Den Dynamiske Landsby.
Dagsorden var: - at skabe overblik og prioritering, - diverse aktiviteter siden fællesmødet den 27/6 - indsatsen de næste måneder.
Status
på den enkelte gruppes arbejde kan læses her: Markedsføring - Bosætning - Frihavnen - Landsbypedel - Landsbyinvestering - Fundraising - og en pressemeddelelse.

De 5 foreninger - et samarbejde til gavn for Vorbasse

Vorbasse Grundejerforening, Vorbasse Lokalråd, Vorbasse Erhvervsforening, Vorbasse Fonden og Den Dynamiske Landsby har i vinteren 2012-13 indledt et samarbejde for at sætte fokus på udviklingen i Vorbasse. På baggrund af borger- og debatmødet 18. marts 2013 er der valgt flg. fokusområder, der skal arbejdes med: Bosætning, markedsføring og turisme.

Borgermødet - og hvad sker der så?

Grundejerforeningen, Vorbasse Fonden, erhvervsforeningen, lokalrådet og den dynamiske landsby afviklede i marts et borgermøde med emnerne bosætning, turisme og markedsføring. Der er nu nedsat nogle grupper, der i løbet af ganske kort tid skal komme med bud på tiltag inden for de tre områder. Gruppen vedr. turisme består af de erhvervsfolk, som arbejder med dette område. Hvis der er borgere, som sidder og brænder med gode ideer inden for grupperne bosætning og markedsføring kan man tilmelde sig arbejdet på vorbasse@vorbasse.dk.      Dagsorden og referat fra møde den 24. april kan læses her.