Retningslinier for præmiering af godt og smukt byggeri og anlægsarbejde i Vorbasse

Præmiering 2020 - Østergade 50

I begrundelsen for valget af Østergade 50 siger Niels Graversen fra dommerkomiteen: "Elnas hus, der nu tilhører Charlotte Højgaard Christensen og Christian Egsgaard Sparvart, og som med egne hænder har forvandlet huset "fra bly til guld", og gjort det til et nutidigt hjem i en historisk landsby.
Med et stort engagement, energi og håndværksmæssig omhu, har Charlotte og Christian løftet huset på Østergade 50, så det i dag står som en fin del af byens samlede fremtoning. - Et eksempel til efterfølgelse."