Indvielse af den 4. hjertesti - grøn rute - 22.august 2015

Billund kommune har i samarbejde med lokalrådets hjertestiudvalg etableret en hjertesti i Vorbasse. Den grønne hjertesti blev lørdag formiddag indviet med taler, travetur og servering i Jægerlund Plantage. Omkring 140 deltog i indvielsen. Læs mere her.

 
 

Indtryk fra åbningen af hjertestierne i Vorbasse

Hjertestien - klar til at blive åbnet den 8. maj

Emmy Schmidts og Ester Tisgaards projekt med etablering af hjertestien er i  disse dage i fuld gang. Med god hjælp fra frivillige "entreprenører" nedgraves 70 pæle til markering af hjertestierne. Der er udtænkt en genial farvemarkering af stierne. Nemlig LEGO plader i blå, rød og gul. Genialt fordi vi jo er i kommunen, hvor LEGO har hovedsæde. Og genialt fordi skole, SFO, foreninger kan lave ad hoc ruter ved at sætte klodser ovenpå. Men husk at tage dem ned, når løbet er slut. Der bliver opsat infotavle ved fritidscentret og skoven. Medlem af byrådet og formand for lokalrådet Frits S. Kristensen åbner stien den 8. maj kl. 14.00. Festlighederne finder sted i fritidscentret . Efter taler og travetur på stien byder lokalrådet på kaffebord i fritidscentret. Tekst til ruterne kan læses her. Rød rute. Blå rute
Gul rute Alle ruter. Kortene opdateret d. 20. april.
tekst og foto:id, foto: Kr. Johansen