Vorbasse Grundejerforenings bestyrelse

Formand: Brian Madsen - brian@vorbasse-marked.dk
Næstformand: Karsten Knudsen - karsten@vorbasse-marked.dk
Hans Peter Kristiansen – hp@vorbasse-marked.dk

Øvrige bestyrelsesmedlemmer:
Carsten Sørensen
Hans Andkjær Jensen
Ove Trøst Andersen – ove@vorbasse-marked.dk
Lars Okholm - lars@vorbasse-marked.dk

Organisationsplan for grundejerforeningens arbejde med Vorbasse Marked

Karsten Knudsen er valgt af bestyrelsen til formandsposten i Vorbasse Fonden. Suppleant er Sally Askjær.

Sekretær: Inge Kempel