Vorbasse Grundejerforenings bestyrelse

Formand: Brian Madsen - brian@vorbasse-marked.dk
Næstformand: Lars Okholm - lars@vorbasse-marked.dk
Kasserer: Karsten Knudsen - karsten@vorbasse-marked.dk

Øvrige bestyrelsesmedlemmer:
Ove Trøst Andersen – ove@vorbasse-marked.dk
Hans Peter Kristiansen – hp@vorbasse-marked.dk
Hans Andkjær Jensen - hans@vorbasse.marked.dk
Carsten Sørensen – carsten@vorbasse-marked.dk

Sekretær: Inge Kempel  - post@vorbasse-marked.dk

Karsten Knudsen er valgt af bestyrelsen til formandsposten i Vorbasse Fonden.

Organisationsplan for grundejerforeningens arbejde med Vorbasse Marked