Vorbasse Grundejerforenings bestyrelse

Formand: Brian Madsen - brian@vorbasse-marked.dk
Næstformand: Karsten Knudsen - karsten@vorbasse-marked.dk
Kasserer: Sten Jacobsen - sten@vorbasse-marked.dk 

Øvrige bestyrelsesmedlemmer:
Sally Askjær - sally@vorbasse-marked.dk
Lilly Jørgensen - lilly@vorbasse-marked.dk
Gunnar Jensen - gunnar@vorbasse-marked.dk
Lars Okholm - lars@vorbasse-marked.dk

Organisationsplan for grundejerforeningens arbejde med Vorbasse Marked

Gunnar Jensen er valgt af bestyrelsen til formandsposten i Vorbasse Fonden. Suppleant er Karsten Knudsen.