Søsætning af "Labri" - altid påskelørdag

Søsætning af "Labri" - påskelørdag.

Kl. 10.00: er der er afgang fra Æ´Gåedhus sammen med det syngende korvetbærerlaug under ledelse af storadmiral Jens Pradsgaard....

Kl. 10.15: Søsætning af korvetten "Labri" - det lille "krigsskib" søsættes i Krigshavnen.
Her serveres "en lille en til halsen"....(der er selvfølgelig også tænkt på børnene)

En rigtig festlig formiddag..

Korvetbærerlaugets vedtægter

Sven Tygesen skriver her om søsætningen, dens opstart og historie!

Referat fra den årlige kongres i Korvetbærerlauget

2011 - se her

2010 - se her