Søsætning af "Labri" - altid påskelørdag

Søsætning af "Labri" - påskelørdag.

Kl. 10.00: er der er afgang fra Æ´Gåedhus sammen med det syngende korvetbærerlaug under ledelse af storadmiral Claus Larsen.

Kl. 10.15: Søsætning af korvetten "Labri" - det lille "krigsskib" søsættes i Krigshavnen.
Her serveres "en lille en til halsen"....(der er selvfølgelig også tænkt på børnene)

En rigtig festlig formiddag..

Korvetbærerlaugets vedtægter

Sven Tygesen skriver her om søsætningen, dens opstart og historie!