Hvem kan få velkomst kurv

Kurven tilbydes alle tilflyttere der køber fast ejendom med beboelse i Vorbasse og opland. Det gælder for Ejerlejligheder, Andelsboliger, Villaer, Landbrug ect. Tilbuddet gælder for nye tilflyttere der har taget bopæl i postområde 6623, fra den 1. juli 2009, og indtil andet er besluttet. 

For at være tilflytter, skal man have haft bopæl udenfor postnummer 6623, i mindst tre år. Vælger man som tilflytter i første omgang at leje, så betragtes man stadig som ”ny”, hvis man indenfor ét år køber fast ejendom, flytter postadresse og fysisk flytter ind inden der er gået 1 år fra lejemålets begyndelse. Køber man byggegrund inden for 1 år efter lejemålets begyndelse, så er man berettiget til velkomstkurven, såfremt der sker indflytning inden 1 år fra grunden er købt. 

De tilbudte gaver og ydelser er personlige og kan kun udnyttes af den tilflyttende familie, på den nye adresse. Ydelserne kan derfor ikke sælges, bortgives eller udnyttes på anden adresse. 

Alle byens foreninger tilbyder 1. års gratis medlemskab til alle i familien, dog kun til én forening pr familiemedlem.