Hvem kan få velkomstkurv

Alle tilflyttere til 6623-området, som for første gang køber fast ejendom indenfor 6623-området, tilbydes en velkomstkurv.  Udvidelse af eksisterende ejendomme eller køb af ejendom nummer to i 6623-området berettiger således ikke til en velkomstkurv.
Har man boet til leje i 6623-området, inden man beslutter at købe i 6623-området, er man også berettiget til en velkomstkurv.
Som fast ejendom regnes: Ejerlejligheder, andelsboliger, villaer, landbrug, byggegrunde, osv..
Ved køb af byggegrund vil kurven først blive afleveret efter indflytningen i den ny-opførte bolig er sket.
Velkomstkurven består primært af gavekort fra de erhvervsdrivende i byen og fra foreningerne i byen.
Gavekortene er personlige og kan kun udnyttes af den tilflyttende familie på den nye adresse. Gavekortene kan ikke sælges, bortgives eller udnyttes på anden adresse.
Velkomstkurven blev indført i 2009, - og ordningen vil fortsætte så længe de erhvervsdrivende og foreningerne i byen bakker op om kurven.
Lokalrådet prøver at ”opdage” tilflyttere, og sikre at de får en kurv, - men det kan være vanskeligt at overvåge hele 6623-området. Så hvis du er tilflytter og mener dig berettiget til en velkomstkurv, - og ikke allerede har haft besøg af vores Velkomstminister, - er du velkommen til at rette henvendelse til Vorbasse Lokalråd.