Bestyrelsesmedlemmer

Formand: Gunnar Jensen, valgt af grundejerforeningens bestyrelse

Inger Donslund - valgt af Vorbasse Kultur og Underholdning
Jens Mortensen - valgt på VGF´s generalforsamling
Lene Jensen - valgt af lokalhistorisk udvalg
Jørn Poulsen- valgt af Billund Kommune